Author Archives: admin

Resolució proclamant nova junta 2023 sense eleccions

En/Na Jaume Casals Olle com a responsable de la Junta Electoral del club per la renovació de la junta en les eleccions del 2023.

Faig constar que havent finalitzat el termini de presentació de candidatures en l’esmentat procés electoral, i que havent-se presentat una sola candidatura que compleix amb tots els requisits establers per els actual estatuts.

En conseqüència, en virtut dels estatuts del club i de la convocatòria de eleccions redactada per aquesta junta electoral, suspenem el procés electoral i, sense necessitat de votació, proclamem com a elegits als candidats següents:

 • Joaquin Perez Pujazon, com a president
 • David Casals Fernandez com a tresorer
 • Josep Vilanova Verges com a secretari

Aquest acord es comunicarà immediatament a tots els socis.

En Tortellà a 15 d’octubre del 2023

La Junta Electoral

Eleccions per la renovació de la Junta: 2a part

Tan sols s’ha presentat una candidatura, que comprovada en el fitxer de socis, tots els seus membres compleixen els requisits per ser elegits.

La formen:

 • Joaquin Perez Pujazon
 • David Casals Fernandez
 • Josep Vilanova Verges

Tres socis es el número mínim de persones, segons els estatuts del club, per constituir la Junta. Qualsevol alegació ha de ser enviada a poligaris@poligaris.org

Eleccions per la renovació de la Junta

Aquest any es any d’eleccions a la Junta Directiva del club. Coincideix, que després de 18 anys sent president, tinc necessitat de descansar una miqueta i crec fermament que la renovació de persones i, principalment, de idees, i per això no em tornaré a presentar al càrrec.

La Junta Electoral està formada per:

 • Jaume Casals Olle
 • Conchi Martin Avellaneda
 • Carmelo Garcia Sanchez

Per tant, obrim el període electoral amb el següent calendari:

 • 1-10-2023 inici període electoral
 • Fins el 10-10-2023 presentació de candidatures
 • Del 11-10-2023 fins el 12-10-2023 verificació conforme els estatuts de les candidatures presentades
 • 13 i 14-10-2023 presentació d’al·legacions
 • 15-10-2023 comunicació de les candidatures als socis
 • En el cas de haver-hi una sola candidatura es proclamarà com a guanyadora
 • En cas de haver més d’una candidatura, efectuarem les votacions el 30-10-2023 en Assemblea.
 • Totes les possibles candidatures s’han de presentar per correu electrònic (poligaris@poligaris.org), com a màxim el dia 10-10-2023 a les 24:00.

Jaume Casals

Junta Electoral

Llicències de renovació 2022

Ha arribat l’època de renovació de les targetes per el 2022. Com sabeu les targetes esportives de tir amb arc son obligatòries per a la compra, tinença i us del arc. A arribat el moment de renovar-les per el proper 2022. Aquestes son les opcions:

RFTA (ja vàrem enviar circular):

ARQUERS LLICÈNCIA ÚNICA FINS 14 ANYS: 15,70 €
ARQUERS LLICÈNCIA ÚNICA MAJORS 14 ANYS: 57,30 €

ACTLL:

ARQUERS LLICÈNCIA ÚNICA FINS 14 ANYS: 10 €
ARQUERS LLICÈNCIA ÚNICA MAJORS 14 ANYS: 25 €

IFAA:

ARQUERS LLICÈNCIA ÚNICA FINS 14 ANYS: 10 €
ARQUERS LLICÈNCIA ÚNICA MAJORS 14 ANYS: 25 €

Podeu comunicar per correu electrònic (poligaris@poligaris.org), fins al 15 de gener, el tipus de llicència triada i la forma de pagament.

Salut
La Junta

Inauguració Camp 3D a Pontós

Com molts deveu saber, hem estat treballant conjuntament l’Associació Cultural i Lleure d’Arqueologia Primitiva Ca n’Oliver, el Club Esportiu Arc Figueres i Poligaris Arc Club, en un camp 3D, situat a Pontós (GPS 42.193389, 2.917156), que compartirem les tres entitats.

Tots els socis de qualsevol d’aquestes entitats té accés lliure a les instal·lacions prèvia reserva a la web tirarc.canoliver.com.

El proper diumenge 27 de juny ens agradaria fer una festa d’inauguració/presentació a la que esteu tots convidats.

Un petit refrigeri a l’arribar, a les nou, després ens repartirem pel recorregut 3D. A l’acabar farem algun joc de tir amb arc i, qui vulgui, podrà quedar-se a dinar a la casa (Ca n’Oliver).

El preu de tota l’activitat serà de 10€, incloent el dinar (amanida i paella, pa, vi i postres). Es important que ens comuniqueu si veniu i, sobre tot, quants sereu a dinar.