Daily Archives: 21 de gener de 2022

Llicències de renovació 2022

Ha arribat l’època de renovació de les targetes per el 2022. Com sabeu les targetes esportives de tir amb arc son obligatòries per a la compra, tinença i us del arc. A arribat el moment de renovar-les per el proper 2022. Aquestes son les opcions:

RFTA (ja vàrem enviar circular):

ARQUERS LLICÈNCIA ÚNICA FINS 14 ANYS: 15,70 €
ARQUERS LLICÈNCIA ÚNICA MAJORS 14 ANYS: 57,30 €

ACTLL:

ARQUERS LLICÈNCIA ÚNICA FINS 14 ANYS: 10 €
ARQUERS LLICÈNCIA ÚNICA MAJORS 14 ANYS: 25 €

IFAA:

ARQUERS LLICÈNCIA ÚNICA FINS 14 ANYS: 10 €
ARQUERS LLICÈNCIA ÚNICA MAJORS 14 ANYS: 25 €

Podeu comunicar per correu electrònic (poligaris@poligaris.org), fins al 15 de gener, el tipus de llicència triada i la forma de pagament.

Salut
La Junta