Canoarc

Edició 2024:

Gràcies a tots per la participació i per el bon ambien que es va generar des de el primer moment.

Aquí teniu la classificació final:

Inscripcions tencades. Gràcies per la confiança. Esperem que tothom s’ho passi molt bé.

16 de juny

Inscripcions: poligaris@poligaris.org

Normativa:

  • Competició per equips de dos.
  • Màxim un politges per canoa.
  • Es obligatori estar en possessió d’una targeta esportiva que permeti l’ús del l’arc.
  • 10 punts de tir amb dos dianes 3D en cada punt (cal portar un mimin de 4 fletxes), senyalitzat amb boies en el tram del riu Ter entre Colomers i Verges.
  • Es obligatori tirar des de dalt de la canoa.
  • Normalment l’ultima canoa arriba tard, cal tenir previst el dinar (a la zona dels caiacs i ha àrea de pícnic)

Preu 30€, inclou desplaçament al lloc de la sortida, la tirada, recollida i retorn a Kayak del Ter.

Horari:

  • Formalització inscripcions mitja hora abans de la sortida.
  • Assignació de l’hora de sortida segons l’orde de inscripció.
  • 9 sortida de la primera canoa.