Què costa fer-se soci?

  • Una quota anual de 70 € per un titular arquer
  • 25 € anuals per cada familiar directe (fins al primer grau de parentesc), que convisqui amb el soci titular i que estigui federat (sigui arquer)
  • 15 € anuals per cada familiar directe (fins al primer grau de parentesc), que convisqui amb el soci titular i que no estigui federat (no sigui arquer)

Les quotes anuals per a la llicencia federativa de tir amb arc o per les targetes esportives ACTLL o IFAA les marca cada any la Federació Catalana de Tir amb Arc i les Associació Catalana de Tir Lliure i Asociación Arco Libre respectivament.